1Általános szabályok Adventure vadvízi programon 2-3 személyes hajókban

A vadvízi evezésre vállalkozó túratársnak jó erőnléttel, biztos úszástudással kell rendelkeznie. Túrázás előtt kötelező a megfelelő biztosítás megkötése és a szabályok ismeretének elsajátítása, elfogadása. Szervezett program esetén a szervező a túrázót írásos formában, a weboldalon és a rafting bázison található szöveges szabályzat szerint tájékoztatja. A vízreszállás előtt szóban is ismerteti túravezetők által. Vadvízi evezés csoportos sport, szabályait ismerve és betartva lehet túrán részt venni. A 2, 3, 6 és 10 személyes hajókban jó fizikumú túrázó szakirányú előképzettség nélkül is részt vehet a túrákon. 18 éven aluliak csak egyéni elbírálás és a szülő belegyező nyilatkozata esetén vehetnek részt. Minimális korhatár 12 év! A részvétel saját felelősségre a szabályok ismertében történik

Viselkedési szabályok:

A túrázónak kötelessége jeleznie a vízre szállás előtt: ha nem érti a teendőket, kizáró okokból bármi is vonatkozik rá. Vízreszállást követően, köteles azonnal jelezni a túravezetőnek, ha fizikai vagy egyéb biztonságát veszélyeztető problémája van. A túravezetők döntései a túrázók biztonságát szolgálják. A túra vezetők és segítőik feladata, segíteni a túrázókat a sport ismeretek elsajátításában szóban és jelzésrendszeren keresztül. A túrázók a túravezetők jelzéseit betartva elősegítik saját és csoport társaik biztonságát. A csoport biztonságát minden túrázónak figyelembe kell venni. Kerülni kell a veszély helyzet kialakulásának forrásait. Veszélyhelyzetet idézhet elő: ütközés akadállyal, a felszerelés nem rendeltetésszerű használata, a nem megfelelő evezés technika, a kimerültség. a természeti törvényekkel ellentétes döntés.

Tilos és veszélyes:

  • A Csoporttól lemaradni, az első túravezetőt megelőzni.
  • Erős áramlásban felállni vagy tereptárgyba kapaszkodni.
  • Szándékosan borulni, kockáztatni saját vagy csoport társaink biztonságát.
  • A védőfelszerelést levenni
  • Nem megfelelő helyen kikötést kezdeményezni (erős sodrásban, belógó ágak, akadályok között )
  • Körültekintés és evezős társ beleegyezése nélkül a hajóban helyzetet változtatni.
  • Evezés közben a dohányzás.

Kizáró okok:

A túrázó nem szenvedhet olyan betegségben, melyben a hideg víz, a fokozott megterhelés, a stresszhelyzet életet veszélyeztető állapotromlást idézhet elő. Alkohol vagy más nyugtató, kábító hatású szer hatása alatt áll. A túravezető döntése alapján, kizáró ok az ön és másokat veszélyeztető viselkedés és a hiányos felszerelés.

A vadvíz jellemzői: A vadvízi evezésre alkalmas folyók nagy esésűek, sebes folyásúak, bővizűek. Vízszintjük az azokat tápláló faktoroktól (gleccser, hóolvadás, eső) függően tág határok között változhat. Bizonyos vízállásnál a folyó járhatatlanná válik. A folyók nehézségét a nemzetközi skála alapján WW I. és VI. közé sorolják, ahol az I. könnyű, a VI: a járhatatlan szakasz. WW IV. fokozattól az evezés csak speciális ismeretek birtokában. A nehézséget meghatározzák: az esés, a vízbőség, az akadályok és a beláthatóság. Bizonyos hegyi folyók folyamatosan változtatják medrüket, ezért kiszámíthatatlanok. A vadvizek jellemzően hidegek és a hőmérséklet erősen befolyásolja a rizikó faktort nehézségi szinttől függetlenül. Sportolásra csak az időjárási viszonyok figyelembe vételével túrázásra engedélyezett szakaszon kerülhet sor. A vadvízi szakaszok ismertetése a weboldalon keresztül és az elméleti oktatás keretein belül történik

Evezés technika:2-3 személyes hajókban: Ezekben a hajóban térdelve és ülve helyezkedünk el, törzsünket az ülésdeszkákon megtámasztjuk. A térdek a hajó oldalát képező tömlőkhöz feszülnek. Helyzetünk a hajóban így stabil, a mozgástér nagy. A hajóban megbeszélés szerint ki jobb, ki pedig baloldalon evez. Lehetőség szerint a tapasztaltabb, nehezebb, erősebb vezető üljön hátul. A "kormányos" a hátul elhelyezkedő utas, könnyebben tudja a hajót irányítani, mint az elöl ülő. Utasításaival irányítja az elülső(k) munkáját. A hajót mindig mozgásban kell tartani. A hajónak pozitív vagy negatív sebességben kell lennie a sodráshoz képest mert a sodródó hajó lassabban lesz kormányozható. A hajó sebességét az elöl ülő biztosítja, jelzi evezős társainak ha akadály felé sodródik a hajó. A kormányos ezen kívül az irányváltoztatást is végzi. A túravezetők indulás előtt megmutatják az evező helyes fogását, használatát, a hajó stabilizálásának módját, az irányváltoztatás legcélszerűbb mozdulatait, a kikötést és a leggyakoribb hibákat. Vízreszállás után a túravezető minden túrázónak jelzi a hibáit, segít a javításban. Amennyiben az egy hajóban ülők nem tudják a hajót irányítani, a túravezető indítványozza a túratársak cseréjét a csapat biztonsága érdekében. Zúgóban a hajót állandó sebességgel haladva, folyamatosan evezve a folyásiránnyal párhuzamosan kell tartani, a súlypontot mélyre helyezve. Akadálynak (kő, fa, bokor) ütközve a hajót az akadály felőli oldalon kell terhelni, az akadályra hajolni, és igyekezni kell a hajót szorult helyzetéből kimozdítani. Meg kell fontolni a hajóból való kiszállást. Gyorsan kell cselekedni, mert a többi hajó ezalatt távolodik. Figyelni kell a túravezető jelzéseit. Zúgó, akadály előtt a követési távolságot növelni kell. Ezt a túravezető lehetőség esetén jelezni fogja. Nehezebb akadályok előtt a túra vezető tájékoztatja a csoportot az akadályon való átkelésről.

Haladás vadvízen 2-3 személyes hajókban:

/ Vízreszállás- haladás-mentés-kikötés / Vízreszállás: A túravezető által meghatározott helyen történik. A túrát megelőzően a túravezetők felkészítést tartanak. Ismertetik a vadvízi evezés szabályait, baleset védelmi, elméleti technikai oktatást, bemelegítést tartanak. Vízre szállás előtt minden túrázó ellenőrzi saját és társa(i) felszerelését. A hajókat a vízből indítják a túrázók úgy, hogy a kormányos a hajót rögzíti, míg minden utas beszállt. Indulás együtt sorrendben a túravezető jelzése szerint. Haladás: A vízen való haladásról indulás előtt kell kialakítani, optimalizálni a sorrendet. A hajók libasorban követik a túravezetőt, egymástól 5-10 méter távolságot tartva. A túravezető nyomvonalát mindig követni kell, kivéve ha az más jelzést ad. Minden túrázó figyeli a folyót, előre gondolkodva tervezi az útját. A folyó kanyarjaiban igyekezni kell a hajót a kanyar nagy ívét képező parttól távol tartani, mert itt nagyobb az áramlás és az alámosott part számtalan veszélyt rejt. Ennek érdekében a hajó orrát a parttól elfordítva kell erőteljesen evezni. A partmenti fákat, ágakat, bokrokat semmilyen körülmények között ne fogjuk meg! A túrázó felelős az előtte és a mögötte haladó hajókért. A kialakult sorrendet indulás után ne változtass! A túra során mindvégig figyelni kell a túravezető előre megbeszélt jelzéseit A vezető hajó nem előzhető meg, kikötéskor mindenki ki kell hogy kössön, kivéve ha a túravezető más utasítást ad. Teendők boruláskor, mentéskor: A borulást szándékosan előidézni, más túrázókat veszélyeztetni tilos. A sérülés veszély rizikója minden vízben töltött másodperccel emelkedik. A borulás gyorsan bekövetkezhet, ,hogy ne alakuljon ki veszélyhelyzet a borulást meg kell előzni! Vadvízen borulás bármikor bekövetkezhet. Leggyakoribb oka általában helytelen súlypontelhelyezés, de bekövetkezhet akadálynál, örvényben, állóhullámban, ütközésnél emberi hiba nélkül. Borulásnál a legfontosabb, hogy ne szoruljunk a hajóba, az akadály és a hajó közé, ne akadjunk be semmibe. Erős sodrásnál tilos az akadályba kapaszkodni.

Fontos, hogy a belégzésnél fordítsuk el a fejünket a hullám előtt és kontroláljuk a mozgásunkat A vízbe került ember tájékozódjon és azonnal feküdjön hanyatt úgy, hogy a lábai folyásirányban nyújtva legyenek. A kinyújtott lábakkal az akadályoktól így ellökhetjük magunkat. Ne essen pánikba, helyes magatartással a mentés vagy az önmentés könnyebb. Mentésnél a túra vezető utasításait kell követni. Önmentésnél. boruláskor az evezőt lehetőség szerint ne engedjük el. Mindenekelőtt gondoskodjunk utastársunkról, győződjünk meg épségéről. Ezt követően ússzunk a hajónkhoz, a hajó oldalába kell kapaszkodni. a hajó oldalába kell kapaszkodni ügyelve hogy lábaink nyújtva és sodrás irányba maradjanak. Igyekezzünk az visszafordítani, a hajót ellentétes oldalról. Az evezőt vissza kell rakni a hajóba, majd egymást segítve visszaszállni. Eközben a többi hajó utasai a borulást azonnal jelzik egymásnak, a túravezetőnek. Saját épségüket nem kockáztatva a borultak segítségére sietnek: segítenek a hajó visszafordításában, az utasok visszaszállásban, az esetleg elúszott felszerelések visszaszerzésében. A hajóba történt visszaszálláskor azonnal foglaljuk el helyünket a sorban. Amennyiben a túravezető mentés miatt lemaradni kényszerül, az előre került hajó az első biztonságos helyen kössön ki, és így tegyen minden hajó. A túravezető egyszerre csak egy hajó mentésében tud tevékenykedni, legyünk öntevékenyek, a megfelelő helyen alkalmazhatjuk az önmentést. A túravezető is kerülhet szorult helyzetbe, mentésére ugyanezen szabályok vonatkoznak. Indulás előtt a túravezető az elméleti előadás keretében bemutatja a mentést a felszerelések használatát, vízre szállást követően gyakorlatban segíti az önmentést.. A mentés befejeztével az indulás ismét a túravezető engedélyével történik. Kikötés, túra befejezése: A túra befejezése a vezető által előre meghatározott helyen történik. Túrát a túravezető megszakíthatja a szabályoktól eltérő körülmények esetén, vagy ha azt a túrázó kéri. Kiszállás csak a megfelelő, biztonságos helyen lehetséges. A hajókkal a partot megcélozva erőteljesen evezve közelítjük meg a kiszállót. Partot éréskor az első túrázó a hajóból kiszáll. Kikötésnél ügyeljünk a stabilitásra és a hajót rögzíti kell. A parton lévők segítik a többi érkező kikötését, akadályt képező hajójukat a partról azonnal elviszik. Sportolás után a felszerelésüket a túravezetők által megjelölt helyre rakják. Szemetet csak a kijelölt helyen szabad elhelyezni.

2Hogyan tudom lefoglalni a programot?
Egyszerűen kitöltöd a jelentkezési lapot és befizeted a foglaló összegét. A foglaló összegéről e-mailben tájékoztatunk. A foglaló befizetése banki átutalással történik.
3Általános szabályok Adventure vadvízi programon 4-10 személyes hajókban
A vadvízi evezésre vállalkozó túratársnak jó erőnléttel, biztos úszástudással kell rendelkeznie. Túrázás előtt kötelező a megfelelő biztosítás megkötése és a szabályok ismeretének elsajátítása, elfogadása. Szervezett program esetén az információkat a szervező a túrázót írásos formában a weboldalon és a rafting bázison található szöveges szabályzat szerint tájékoztatja. A vízre szállás előtt szóban is ismerteti túravezetők által. Vadvízi evezés csoportos sport, szabályait ismerve és betartva lehet túrán résztvenni. A 2, 3, 6 és 10 személyes hajókban jó fizikumú túrázó szakirányú előképzettség nélkül is részt vehet a túrákon. 18 éven aluliak csak egyéni elbírálás és a szülő belegyező nyilatkozata esetén vehetnek részt. Minimális korhatár 8 év! A részvétel saját felelősségre a szabályok ismertében történik Viselkedési szabályok: A túrázónak kötelessége jeleznie a vízre szállás előtt: ha nem érti a teendőket, kizáró okokból bármi is vonatkozik rá. Vízre szállást követően, köteles azonnal jelezni a túravezetőnek, ha fizikai vagy egyéb biztonságát veszélyeztető problémája van. A hajót minden estben a túravezető ( kormányos) irányítja. A túravezetők döntései a túrázók biztonságát szolgálják. A túra vezetők és segítőik feladata, segíteni a túrázókat a sport ismeretek elsajátításában szóban és jelzésrendszeren keresztül. A túrázók a túravezetők jelzéseit betartva elősegítik saját és csoport társaik biztonságát. A csoport biztonságát minden túrázónak figyelembe kell venni. Kerülni kell a veszély helyzet kialakulásának forrásait. Veszélyhelyzetet idézhet elő: ütközés akadállyal, a felszerelés nem rendeltetésszerű használata, a nem megfelelő evezés technika, a kimerültség. a természeti törvényekkel ellentétes döntés. Tilos és veszélyes: · A kormányos utasításaival ellenkező módon cselekedni, akadályozni a hajó irányítását. · Csoport tagjait veszélyeztetni, fizikai-lelki eszközökkel befolyásolni. Erős áramlásban felállni vagy tereptárgyba kapaszkodni. Szándékosan borulni, kockáztatni saját vagy csoport társaink biztonságát. · A védő felszerelést levenni.Nem megfelelő helyen kikötést kezdeményezni ( erős sodrásban, belógó ágak, akadályok között ) · Körültekintés és evezős társ beleegyezése nélkül a hajóban helyzetet változatni · Evezés közben a dohányzás.szeszes ital, kábítószer fogyasztás Kizáró okok: A túrázó nem szenvedhet olyan betegségben, melyben a hideg víz, a fokozott megterhelés, a stresszhelyzet életet veszélyeztető állapotromlást idézhet elő. Alkohol vagy más nyugtató, kábító hatású szer hatása alatt áll. A túra vezető döntése alapján, kizáró ok az ön és másokat veszélyeztető viselkedés és a hiányos felszerelés. A vadvíz jellemzői: A vadvízi evezésre alkalmas folyók nagy esésűek, sebes folyásúak, bővizűek. Vízszintjük az azokat tápláló faktoroktól (gleccser, hóolvadás, eső) függően tág határok között változhat. Bizonyos vízállásnál a folyó járhatatlanná válik. A folyók nehézségét a nemzetközi skála alapján WW I. és VI. közé sorolják, ahol az I. könnyű, a VI: a járhatatlan szakasz. WW IV. fokozattól az evezés csak speciális ismeretek birtokában. A nehézséget meghatározzák: az esés, a vízbőség, az akadályok és a beláthatóság. Bizonyos hegyi folyók folyamatosan változtatják medrüket, ezért kiszámíthatatlanok. A vadvizek jellemzően hidegek és a hőmérséklet erősen befolyásolja a rizikó faktort nehézségi szinttől függetlenül. Sportolásra csak az időjárási viszonyok figyelembe vételével túrázásra engedélyezett szakaszon kerülhet sor. A vadvízi szakaszok ismertetése a weboldalon keresztül és az elméleti oktatás keretein belül történik. Evezés technika: 4-10 személyes raft hajókban: Ezekben a hajóban a hajó oldalán (tömlők) ülve helyezkedünk el, lábfejeinket a hajó aljában rögzítjük, megtámasztjuk. Helyzetünk a hajóban így stabil, a mozgástér nagy. A hajóban megbeszélés szerint ki jobb, ki pedig baloldalon evez. Lehetőség szerint a tapasztaltabb, nehezebb, erősebb üljön hátul, középen a gyengébbek, elöl a gyors és ügyes emberek akik segíteni. tudnak az irányításban, kikötésben. A kormányos hátul ül, nagyobb hajókban extrém fokozatban elöl is. A kormányos utasításaival irányítja az elülső(k) munkáját. A hajót mindig mozgásban kell tartani. A hajónak pozitív vagy negatív sebességben kell lennie a sodráshoz képest mert a sodródó hajó lassabban lesz kormányozható. A hajó sebességét a legénység adja, az ütemet elöl ülők biztosítják. Az elsők feladata jelezni a veszélyeket társainak ha akadály felé sodródik a hajó. A kormányos az irányváltoztatást, a legénységgel együtt végzi. A túravezetők indulás előtt megmutatják az evező helyes fogását, használatát, a hajó stabilizálásának módját, az irányváltoztatás legcélszerűbb mozdulatait, a kikötést és a leggyakoribb hibákat. Vízreszállás után a túravezető minden túrázónak jelzi a hibáit, segít a javításban. Amennyiben az egy hajóban ülők nem tudják a hajót irányítani, a túravezető indítványozza a túratársak cseréjét a csapat biztonsága érdekében. Zúgóban a hajót állandó sebességgel haladva, folyamatosan evezve a folyásiránnyal párhuzamosan kell tartani, a súlypontot mélyre helyezve. Akadálynak (kő, fa, bokor) ütközve a hajót az akadály felőli oldalon kell terhelni, az akadályra hajolni, és igyekezni kell a hajót szorult helyzetéből kimozdítani. Meg kell fontolni a hajóból való kiszállást. Gyorsan kell cselekedni, mert a víz állandó mozgásban van. A kiszállást a túravezető rendeli el és ez mindig sorrend szerint történik ügyelve egymásra. A biztonság érdekében, nehezebb szakaszokon folyamatosan figyelni kell a túravezető jelzéseit, továbbítani az utasításokat. Zúgó, akadály előtt a legénység előre megkapja az útvonalat Ezt a túravezető jelezni fogja előre, nehezebb helyeken az átkelés előtt megállás következik.. Nehezebb akadályok előtt a túra vezető tájékoztatja a csoportot az akadályon való átkelésről, ha szükséges a partról. Haladás vadvízen4-10 személyes hajókban: / Vízreszállás- haladás-mentés-kikötés / Vízreszállás: A túravezető által meghatározott helyen történik. A túrát megelőzően a túravezetők felkészítést tartanak. Ismertetik a vadvízi evezés szabályait, baleset védelmi, elméleti technikai oktatást, bemelegítést tartanak. Vízre szállás előtt minden túrázó ellenőrzi saját és társa(i) felszerelését. A hajókat a vízből indítják a túrázók úgy, hogy a kormányos a hajót rögzíti, míg minden utas beszállt. Indulás együtt sorrendben a túravezető jelzése szerint. Haladás: A vízen való haladásról indulás előtt kell kialakítani, optimalizálni a sorrendet. A hajók libasorban haladnak egymástól 5-10 méter távolságot tartva. A csoport vezető hajó nyomvonalát mindig követni kell, kivéve ha az más jelzést ad. Minden túrázó figyeli a folyót, előre gondolkodva tervezi az útját. A folyó kanyarjaiban igyekezni kell a hajót a kanyar nagy ívét képező parttól távol tartani, mert itt nagyobb az áramlás és az alámosott part számtalan veszélyt rejt. Ennek érdekében a hajó orrát a parttól elfordítva kell erőteljesen evezni. A folyón kerülni kell az akadályokat. A pontos navigáláson múlik a hajóban ülök biztonsága. A biztonságos evezés a csoport biztonságát jelenti. Egyéni veszély keresésre ezt a sportot nem javasoljuk, a rafting a csapatszellemről szól. A haladás és minden manőver csapat munka. A legénység összhangja és a természeti tényezők adják a haladás ritmusát A túra során a szakaszok változnak, de mindvégig figyelni kell a túravezető előre megbeszélt jelzéseit Veszély helyzetek-megoldások Csoportos túra esetén is előfordulhatnak előre nem várt veszély helyzetek. A veszélyek kialakulása legtöbbször az emberi tényezőkön múlik. Fontos, hogy a hajóban ülők között jó legyen az összhang és megfelelő gyors döntéseket tudjanak hozni a veszély helyzetek elkerülésére, megoldására. A leggyakoribb, hogy a hajóban ülök kiesnek a hajóból. A kiesés oka általában az ütközés valamilyen akadállyal, nagyobb hullámon elveszített egyensúly vagy a rosszul rögzített ülés pozíció. Ha valaki kiesik a hajóból, nagyon fontos hogy ne veszítse el lélekjelenlétét és tudatosan viselkedjen. A hajóba vissza lehet kapaszkodni, ebben a társak is tudnak segíteni. A vízbe esett társunkon akkor tudunk segíteni, ha a hajóban maradunk és a hajó navigálását folytatjuk amíg a mentés tart. A túravezető segítségével a hajóból mentés a leggyorsabb. A vízbe esett társunknak először az evezőt kell a hajóba visszaadni, majd a hajónak a sodrásiránynak háttal lévő részébe megkapaszkodni. A raft hajó oldalán kötél van vezetve, ebben lehet megkapaszkodni. Társunkat a mellény vállpántjánál fogva lehet a legkönnyebben beemelni. A sérülés veszély rizikója minden vízben töltött másodperccel emelkedik amint lehet ki kell emelni társunkat a vízből A raft hajó viszonyítva a kisebb vadvízi hajókhoz (trekk, out side, kajak) biztonságosabb, de borulás esetén nagyobb a kockázat. A borulást ezért nem szabad szándékosan előidézni. A raft hajó leggyakrabban akadályhoz való ütközéskor borul fel. A borulás gyorsan bekövetkezhet. Hogy ne alakuljon ki veszélyhelyzet a borulást meg kell előzni. Borulásnál a legfontosabb, hogy ne szoruljunk a hajóba, az akadály és a hajó közé, ne akadjunk be semmibe. Erős sodrásnál tilos az akadályba kapaszkodni. Fontos, hogy a belégzésnél fordítsuk el a fejünket a hullám előtt és kontroláljuk a mozgásunkat A vízbe került ember tájékozódjon és azonnal feküdjön hanyatt úgy, hogy a lábai folyásirányban nyújtva legyenek. A kinyújtott lábakkal az akadályoktól így ellökhetjük magunkat. Ne essen pánikba, helyes magatartással a mentés vagy az önmentés könnyebb. Mentésnél a túravezető utasításait kell követni. A raft borulásánál nehéz a csapat minden tagjára figyelni, bizonyos helyzetekben lehetetlen. Ha a raft felborult akkor a legfontosabb az önmentés. Önmentésnél. boruláskor az evezőt lehetőség szerint ne engedjük el. Mindenekelőtt gondoskodjunk utastársunkról, győződjünk meg épségéről. Ezt követően ússzunk a hajónkhoz, a hajó oldalába kell kapaszkodni. a hajó oldalába kell kapaszkodni ügyelve hogy lábaink nyújtva és sodrás irányba maradjanak. Igyekezzünk együtt visszafordítani, a hajót ellentétes oldalról. Ha nem sikerül akkor ki kell úszni a partra a hajóba kapaszkodva. Ha sikerül a hajót visszafordítani akkor az evezőt vissza kell rakni a hajóba, majd egymást segítve visszaszállni. A hajóba történt visszaszálláskor azonnal foglaljuk el helyünket a sorban. Amennyiben a túravezető mentés miatt lemaradni kényszerül, az előre került hajó az első biztonságos helyen kössön ki, és így tegyen minden hajó. A túravezető egyszerre csak egy hajó mentésében tud tevékenykedni, legyünk öntevékenyek, a megfelelő helyen alkalmazhatjuk az önmentést. A túravezető is kerülhet szorult helyzetbe, mentésére ugyanezen szabályok vonatkoznak. Indulás előtt a túravezető az elméleti előadás keretében bemutatja a mentést a felszerelések használatát, vízre szállást követően gyakorlatban segíti az önmentést. A mentés befejeztével az indulás ismét a túravezető engedélyével történik. Kikötés, túra befejezése: A túra befejezése a vezető által előre meghatározott helyen történik. Túrát a túravezető megszakíthatja a szabályoktól eltérő körülmények esetén, vagy ha azt a túrázó kéri. Kiszállás csak a megfelelő, biztonságos helyen lehetséges. A hajókkal a partot megcélozva erőteljesen evezve közelítjük meg a kiszállót. Partot éréskor az első túrázó a hajóból kiszáll. Kikötésnél ügyeljünk a stabilitásra és a hajó rögzítésére. A parton lévők segítik a többi érkező kikötését, akadályt képező hajójukat a partról azonnal elviszik. Sportolás után a felszerelésüket a túravezetők által megjelölt helyre rakják.
4Érkezés a szállásra
A szálláshelyekre az érkezés 17-21 óra között történik. A későbbi érkezést előre kell jelezni. Bejelentés nélküli későbbi érkezés esetén előfordulhat, hogy a szállás zárva van. Késés esetén 21 óráig értesítést kérünk telefonon! Ennek elmulasztása esetén a szálláshelyre a vendég nem tarthat igényt, későbbi kárigénnyel nem élhet. A program végeztével a szobákat délelőtt 10 óráig kell átadni. A csomagok tárolását, zuhanyzási lehetőséget a szállásadóval vagy a túravezetővel kell egyeztetni.
5Biztosítás a túrák résztvevőinek
Minden Adventure programon való részvételhez kötelező a sportprogramra is érvényes biztosítás. Mielőtt megkötöd a biztosítást, tájékozódj hogy érvényes e programodnak megfelelő sportokra is. A biztosítás legegyszerűbben megköthető az interneten, pl biztositas/hu - utasbiztosítás - rafting.
6Szállás foglalási tudnivalók
A programokhoz minden kategóriában van lehetőség szállás foglalásra. A programokhoz a kategóriában a legjobbak (ár/szolgáltatás) adunk ajánlatot. Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, azaz nincs foglalási, közvetítési díjunk. Abban az esetben ha az elhelyezés nem az Adventure Home-ban van, szállás foglalásra csak a program foglaló befizetése után kerül sor. A szabad szállások megkeresésében segítünk, de a szobák beosztása, szállás kifizetése a vendégek feladata. A szállás költségeket Euroban közvetlenül a szállásadónak kell fizetni.
7Snowboard felszerelés bérlés a Hochkaron?
A Hochkar snowboard túrákhoz ingyenesen biztosítjuk a snowboard felszerelést az Adventure-Home vendégeinek és a kezdő snowboard oktatáson résztvevőknek. A felszerlés része a snowboard deszka kötéssel és a snowboard bakancs. A ruházatról ( snowboard dzseki, nadrák, kesztyű) és a védő felszerelésekről mindenkinek magának kell gondoskodnia. Snowboard sisak kötelező a pályákon minden gyermek számára. Ha valakinek nem tudjuk biztosítani az ingyenes felszerelést, akkor a bérlést a pályán kell megoldani. A hochkar sí és snowboard kölcsönző árai 1-2 napos bérlés esetén magasabbak mint a hazai kölcsönzőkben. A kölcsönzési feltételekről és árakról nem tudunk felvilágosítást adni.
8A rafting története
Rafting túrázást eredetileg Amerikában fedeztél fel az 1960-a évek végén. A rafting népszerűsége növekedett, majd elterjedt világszerte, mint kedvelt kalandprogram. Magyarországon az 1990-es évek közepén indultak az első szervezett vadvízi programok a környező országok vadvízi folyóin. A vadvízi túrázásra különböző hajó típusokat használnak, de Magyarországon a rafting szót általában a vadvízi evezés gyűjtőneveként használják. A rafting valójában egy önálló vadvízi sportág. A rafting elnevezést a raft hajóról kapta (raft angolul tutajt jelent). A különböző hajó típusok a különböző nehézségű folyókra lettek kifejlesztve. A vadvízi folyók szakaszainak nehézségét ww 1-6 skálán osztályozzák. A raftingozásra hasznát hajók bár felfújhatóak, speciális anyagokból készülnek, hogy bírják a vadvízi folyók igénybevételét. A vadvízi evezéshez több hajó típust lehet választani az egy személyes kajaktól a 10 személyes rafting hajóig. Nagyobb, bővizű folyókra a nagyobb méretű raftok, kisebb keskeny vadvizekre a kisebb hajók alkalmasak.
9Rafting hajótípusok
Vadvízi kenu: 2 személyes felfújható hajó, melynek formája az indián kenuhoz hasonlítható. A vadvízi kenuban 2 esetleg 3 személy evez térdelő pozícióban, vadvízi kenulapáttal. A vadvízi evezés a kenuban sportosabb élmény mint a nagyobb raft hajóban. A hajót az evezősök együtt irányítják. Az irányításban a hátul evező hatékonyabban vesz részt, de az evezősök közötti összhang megtalálása is fontos. A hajó mozgékonyan reagál a vadvízi folyók kisebb hullámzására és áramlásaira. A kenuban való evezés aktivitása a vadvízi folyók erősödésével növekszik. A kenuban szükséges a jó mozgás koordináció és az egyensúlyozás. A vadvizi kenuzást kezdőknek, könnyebb vadvízi folyókra ajánljuk (ww 1-2). A nehezebb vadvízi folyókon (ww 3-4) csak azoknak ajánljuk, akik szereztek már tapasztalatot a vadvízi evezésben, kellően erősek és sportosak. A vadvízi evezés kihívásainak a vállalása itt közös döntés. Egy erősebb szakaszon a borulás kockázata is „benne van a pakliban”. Az ausztriai Salza folyó legtöbb szakasza ww2-3 besorolású. mini raft: 3-4 személyes felfújható hajó, melynek formája teljesen megegyezik a nagyobb rafttal. A mini raft hosszúsága jelentősen rövidebb mint a nagy raftoknak, ebből adódóan rendkívül fordulékony, de mégis sokkal stabilabb mint egy kenu. A mini raftban az evezösők a hajó ellentétes oldalán ülnek, illetve a hajó hátulján ül a kormányos. A hajó nagyon mozgékonyan reagál a vadvízi folyók kisebb hullámzására és áramlásaira. Az irányítást itt a hátsó ember végzi, de az összhang itt nagyon lényeges, mert a hajó fordulékonyságából adódóan nagyon nehezen irányítható. A raftozás élményeit alacsonyabb vízállásnál illetve gyengébb vadvízi folyókon is visszaadja. A mini raftozást kezdőknek, könnyebb vadvízi folyókra ajánljuk (ww 1-2). A nehezebb vadvízi folyókon (ww 3-4) csak azoknak ajánljuk, akik szereztek már tapasztalatot a vadvízi evezésben, tudnak együtt evezni és sportosak. A vadvízi evezés kihívásainak a vállalása itt is közös döntés. Raft: 5-10 személyes felfújható hajó, melynek formája hasonló egy gumicsónakhoz. A raft méretét a férőhelyek száma határozza meg. A raftban az evezősök a hajó ellentétes oldalán ülnek, illetve a hajó hátulján ül a kormányos. A hajó méretétől függően reagál a vadvízi folyók hullámzására és áramlásaira. Minél nagyobb a hajó annál stabilabb, de ezáltal kevésbé dobálják meg a hullámok. Az irányítást itt a hátul ülő vagy álló kormányos túravezető végzi. A kormányos a hajóban ülő evezősöket irányítja. Az összhang nehezebb folyókon (ww 3-5) nagyon lényeges, mert a hajó méreteiből adódóan nehezen irányítható. A kormányos egyedül nem tudja lendületbe hozni a hajót, kizárólag a csapat együttes, egy ütemben történő evezése esetén tudja a hajót pontosan irányítani. A raft a legbiztonságosabb vadvízi eszköz, de itt is előfordulhat, hogy rossz technikával, fegyelmezetlenségből adódóan valaki kiesik. A raft bár a legstabilabb vadvízi hajó, ütközés és rossz navigálás esetén felborulhat. A raftozást szinte bárki kipróbálhatja! Kezdőknek, könnyebb, közepes vadvízi folyókra is ajánljuk (ww 1-2+). A nehezebb vadvízi folyókon (ww 3-5) csak azoknak ajánljuk, akik szereztek már tapasztalatot a vadvízi evezésben, tudnak együtt evezni és sportosak. A vadvízi evezés kockázatainak vállalása és a kormányos utasításainak végrehajtása nehezebb folyószakaszokon kötelező. Vadvízi kajak: 1 személyes kajak, külön vadvízi sportág. A vadvízi kajakozás ismereteinek elsajátítása nehezebb, mint a raftozás vagy a kenuzás. A vadvízi kajak irányításához több éves gyakorlásra van szükség, tapasztalat nélkül nem ajánljuk a kipróbálását. A vadvízi kajakozást érdemes előbb síkvízen gyakorolni.
10Milyen felszerelést kell hozni Canyoning túrára?
A canyoning túrákhoz mi biztosítjuk a védőfelszerelést. A felszerelés legfontosabb része a neoprén ruha. Az Adventure különös hangsúlyt fektet a jó minőségű neoprén ruházatra, ezért a túrákon 2 részes 5mm vastag neoprén ruhákat adunk vendégeinknek. Az 5 mm-es ruha sokkal jobb hő védelmet biztosít a hidegvíz ellen, mint a szokványos 3mm-es neoprén. Az 5 mm-es ruha jobban védi a tested, ha netán a sziklákon elcsúsznál. A védő felszerelés része a canyoning beülő karabinerrel, ereszkedővel, fejvédő sisak. Amit neked kell hozni az egy sport cipő ami jól tapad és nem zavar ha elázik. A sportcípődbe hozz egy 3 mm-es neoprén zoknit. Mi is tudunk adni neoprén csizmát a túrához, de kényelmesebb lesz a saját sportcipőd. Mindenképpen hozz fürdőruhát és törülközőt.
11Milyen felszerelést kell hozni Via Ferrata túrára?
A Via ferrata túrához mi biztosítjuk az eszközöket. A felszerelést amit neked kell hozni a megfelelő ruházat. Megfelelő ruházat legfontosabb része a magas szárú bakancs, aminek talpa kellő tapadást nyújt. Fontos felszerelés a laza nadrág, és a réteges felső ruházat, és egy kesztyű (edző, kerékpáros, ferrta). Azzal is kell számolni, hogy a via ferrata túrákon a hegyekben akár 6-8 fokkal hűvösebb lehet, mint lent a völgyben. Érdemes magaddal hozni egy kis hátizsákot, és olyan kesztyűt is amivel kapaszkodni tudsz a drótkötélbe.
12Milyen felszerelést kell hozni a rafting túrára?
A vadvízi túrákhoz mi biztosítjuk a védőfelszerelést. A felszerelés legfontosabb része a neoprén ruha. Az Adventure Sports különös hangsúlyt fektet a jó minőségű neoprén ruházatra, ezért a túrákon 2 részes 5mm vastag neoprén ruhákat adunk vendégeinknek. Az 5 mm-es ruha sokkal jobb hő védelmet biztosít a hidegvíz ellen, mint a szokványos 2-3 mm-es neoprén. A vadvízi folyók nyáron is hidegek ezért értékelni fogod, hogy az átlagosnál sokkal jobb hő védelmet kapsz. Az 5 mm-es ruha jobban védi a tested, ha netán a folyóba esnél. A vadvízi védőfelszerelés része a mentő mellény, ami segít a víz felszínén maradni, és szintén védi a tested. A védő felszerelés része a sisak, és a neoprén csizma is. Amit neked kell hozni az a fürdőruha és törülköző.
13Canyoning általános tudnivalók:
Canyoning egy különleges extrém sport. A canyoning nevéből adódóan, a kanyonok bejárását jelenti. Gyakorlatban ezt úgy képzeld el, hogy egy szűk patak mederben kell lefelé túrázni a hegyről. A túrák minden esetben felfelé túrázással kezdődnek a kanyon bejáratáig. Itt veszed fel a canyoning ruhádat ami vastag neoprén ruha. A felszerelés része egy hegymászó kötél,beülő, karabiner, ereszkedő nyolcas. Ha meg van a felszerelkezés indulhat a túra lefelé a kanyonban. Minden kanyon vizes kanyon, a lezúduló patak útján kell lefelé haladni. A patak meder viszont csúszós, vízesések vannak, a mederben lehetnek kidőlt fák, sziklák amitől a canyoning igazi kihívást jelent. A túra ezért nem a gyorsaságról szól. Canyoning túrák különböző kanyonokban vannak. A kanyonok eltérő karakterűek. Van olyan kanyon ahol csúszdázásokkal is le lehet jutni, de van olyan is ahol csak kötélen ereszkedve, leugorva magas szikla peremekről. Amiben viszont szinte minden kanyoning túra hasonló, hogy olyan tájakon vezet az út lefelé, „ahol a madár sem száll”. Ha elindultál egy túrára akkor végig kell csinálni, mert a legtöbb kanyonban nincs kiszállási lehetőség! Egy kanyoning túrán csak kisebb létszámú csoporttal lehet jól haladni, mert egymás után kell lefelé haladni. Egy átlagos canyoning túra is legalább 4 óra, a nehezebb canyoning túrák egész naposak. A canyoningra csak a nyári időszak az alkalmas, mert a patakok vize hideg. Hasonlóan a raftinghoz az időjárás (esőzés) nagymértékben meghatározza a túrázási lehetőségeket. Canyoningozni esőben is lehet, de a kanyonoknak van egy ideális vízállása. A túrák időtartamát és teljesíthetőségét csak tapasztalt túra vezetők tudják megítélni. Ha canyoning túrára szeretnél jelentkezni, legyél tisztában azzal, hogy tériszonyos embereknek ez egyáltalán nem ajánlott sport. Jelentkezésnél minden esetben tájékoztatnod kell a túravezetőket, képességeidről. A kanyoningra nyugodtan mondhatjuk, hogy „nem gyerek játék”, és nem is nyugdíjas sport.
14Mi a hydro speed?
A vadvízi sportok egyik extrém módja. A hydro speed-et első sorban azoknak ajánljuk akik már megtapasztalták a vadvízi evezés más módjait (rafting, kenuzás, vadvízi kajak) és szeretnék megtapasztalni milyen a vadvízen úszni kapaszkodva egy úszó deszkán.. A hydro speed gyakorlatban úszást jelent, hasonlóan a body boardhoz,, de itt a vadvizek hullámain kell hason fekve szörfözni. A hydro speed egy kemény műanyagból készült (levegővel teli) úszótest, erre kell rá hasalni. Az alsó tested a vízben van, és egy uszonnyal kell lábtempózva kell hajtani, sebességet adni. A felszerelés része a vadvízi mentő mellény, sisak, egy pár uszony és vastag neoprén ruha .A hydro speed irányítása hasonló a gyors úszáshoz. Lábtempózás az uszonyokkal, a felső tested a deszkán hasalva. A legkisebb hullámok is át csapnak a fejed felett, ami miatt a hydro speed , bár izgalmas fárasztó és hosszú túrákra hideg. Csak jó időben érdemes kipróbálni .Fontos a kitartás, és a jó kondíció, mert végig úszni kell, különben tehetetlenül sodródunk az árral . A hydro speed túrát vadvízi kajakos túravezetők kísérik, akik szükség esetén segítenek a mentésben.
15Mi a tubing?
A tubing egy nagyon egyszerű módja a vízen való sodródásnak. Csak egy megfelelő méretű traktor belső kell vagy egy vadvízre is alkalmas tube. Beülsz-fekszel a tube közepébe, és kihasználva a víz áramlását sodródsz az árral. Gyakorlatban a tube-ot nem nagyon lehet irányítani, lehet persze próbálkozni kajak lapáttal, de a kör alak miatt leginkább csak forog a tube. komolyabb vadvízi szakaszra nem szabad tube-al rámenni, mert veszélyes.
16Mi a zip-line?
A zip line átcsúszás egy kiépített drótkötél pályán egy magasabb pontról egy alacsonyabbra. Az átcsúszás közben akár 100 km/órás sebességet is el lehet érni, ami nagyon izgalmas dolog, főleg hogy magasan vagyunk a talaj felett. A zip line viszonylag új dolognak számít, bár sportnak nem nevezhetjük, mégis extrém sport kategóriába sorolható. A kisebb zip line pályák meg találhatóak kaland parkokban is Amit igazi zip line pályának tartanak számon, ott nagy a sebesség és a mélység is szédítő. Az izgalmas nagy sebességű zip line pályákhoz nagy távolság, és szint különbség kell. A zipe line teljesen biztonságos, egy beülőben hevederekkel vagyunk rögzítve, és a drót kötél felül amin a lecsúszás van egyúttal a biztosító kötél is. Nem kell semmit csinálni csak élvezni a gyorsulást, mert a biztosító kötél folyamatosan be van akasztva felülről .Az élmény nem tart sokáig időben, viszont aki szereti az adrenalint érdemes kipróbálnia.